top of page

Onder het motto "Goede afspraken maken goede vrienden":

  • Ik apprecieer het ten zeerste als klanten tijdig op hun afspraak komen. Ik werk namelijk met een strakke planning. 

  • Kan je je afspraak niet nakomen, gelieve dan zo vroeg mogelijk te verwittigen, ten laatste 1 dag voordien. 

  • Bij niet of laattijdig verwittigen van afwezigheid, ben ik genoodzaakt een schadevergoeding van 10 EUR aan te rekenen bij je volgende afspraak (behalve bij overmacht uiteraard).

  • Ik heb geen Bancontact of Mister Cash. Dus enkel cash betalen mogelijk. Ook maak ik geen uitzonderingen meer om achteraf of via overschrijving te betalen. (Hier werd te veel misbruik van gemaakt, jammer genoeg!)

bottom of page